top of page

טיפול בהפרעת קשב באמצעות נוירופידבק

תמונה נוירופידבק.jpg

טיפול בנוירופידבק מתבצע לאחר בדיקת QEEG.

באמצעות בדיקה זו נמדדת הפעילות המוחית ומושווית לנורמה של אנשים בריאים בני אותו מין וגיל.

כך מאתרים את האזור המוחי שפעילותו אינה תקינה וקובעים פרוטוקול טיפולי.

הטיפול מבוסס על התניה אופרנטית המתרחשת תוך שימוש בסרט או משחק.

המטופל מחובר לאלקטרודות הקולטות את דפוס הפעילות המוחית של המטופל.

באמצעות התבוננות על המשחק או הסרט המטופל לומד לייצר גלי מוח בהתאם למצופה.

 

טיפול בשיטה זו נמצא כאפקטיבי מאוד במחקרים רבים בהפרעת קשב.

הפרעת קשב לרוב מאופיינת בגלי תטא איטיים רבים וכמות בלתי מספקת של גלי בטא מהירים (המסייעים לריכוז).

לרוב בטיפול באמצעות נוירופידבק עבור הפרעת קשב, נעשה ניסיון להגביר את ייצור גלי הבטא ולהפחית את כמות גלי המוח האיטיים.

bottom of page